Giannasca Rosaria

Giannasca Rosaria

“Tramonto” 2004